Opptrening etter skulderskade - avslag

En kvinne søkte erstatning da hun mente at hun fikk frozen shoulder fordi øvelsene hos fysioterapeut etter en skulderoperasjon var altfor harde. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Frozen shoulder (adhesiv kapsulitt

Kapsulitt er en betennelsestilstand hvor kapselen rundt skulderleddet stivner til. Årsaken er ukjent, men kommer ofte etter skade eller operasjon. 2 % av befolkningen får denne tilstanden i løpet av livet. Den er vanligst hos kvinner mellom 45 og 60 år. Tilstanden deles i tre faser. Den første med økende smerter og tilstivning i leddet. De to neste fasene er preget av nedsatt bevegelighet i skulderen. Tilstanden kan vare i ett til tre år, med spontan tilbakegang. Det er liten mulighet for behandling, bortsett fra massasje og bevegelse.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

Kvinnen ble operert for smerteplager og nedsatt bevegelighet i skulderen, på grunn av for trange forhold under skuldertaket og leddhodet (impingement syndrom). Hun ble anbefalt å ta kontakt med fysioterapeut for å komme i gang med normal bevegelighet etter operasjonen. Hun fikk også beskjed om at hun kunne belaste til smertegrensen.

Fysioterapeuten instruerte henne i pendeløvelser og andre lette øvelser. Kvinnen avbrøt behandlingen etter seks ganger da hun fikk økte smerter i skulderen. Ved ny kontroll på sykehuset, mistenkte legene at hun var i ferd med å utvikle frozen shoulder. Kvinnen ble instruert om å gjøre enkle øvelser til smertegrensen.

Vurderingen vår
Saken ble vurdert av sakkyndig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Vi mente at det behandlingsopplegget kvinnen fikk hos fysioterapeuten var i tråd med god medisinsk praksis. Det er ikke sannsynlig at øvelsene som ble gitt har ført til at hun utviklet frozen shoulder.

Kvinnen har derfor ikke rett til erstatning.