Lite bilde for søkeresultattreff

Gynekologi – tarmskade - medhald

Ei kvinne måtte få operert bort ein polypp i livmora. Under inngrepet fekk ho hol i tarmen, og måtte opererast for det. Ho fekk eit langt sjukehusopphald som ho søkte erstatning for. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kikholsundersøking - bløding - avslag

Ei kvinne måtte opererast med open kirurgi på grunn av komplikasjonar under ei kikholsundersøking. Ho søkte om erstatning for at ho måtte opererast med open kirurgi, ny operasjon, smerter og ubehag. Vi vuderte saka og kvinna fekk ikkje medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fødsel - skade på barnet - medhald

Eit barn utvikla cerebral parese som følgje av forseinka forløysing. Foreldra søkte om erstatning på vegne av barnet. Vi vurderte saka og barnet fekk medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fødsel - skade på barnet - avslag

Eit barn fekk påvist ein lett hjerneskade. Foreldra meinte at hjerneskaden kunne vore unngått om mora hadde blitt forløyst tidlegare, og søkte om erstatning. Vi vurderte saka og barnet fekk ikkje medhald.