/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_98038679_320.jpg

Behandling i utlandet - avslag

Ein mann blei behandla på sjukehus i utlandet etter ei badeulukke. Sidan nødvendig behandling i EU og EØS blir dekt av folketrygda, meinte mannen at han burde kunne søke om pasientskadeerstatning hos oss. Han fekk ikkje medhald fordi pasientskadel...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_215148376_320.jpg

Forelda krav - avslag

Ei kvinne søkte erstatning for skader etter celle- og strålebehandling av tilbakefall av kreft. Ho fekk ikkje erstatning, då kravet var forelda etter treårsfristen.