Vaksine mot svineinfluensa - biverknad - avslag

Ei jente fekk vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Ho meinte at vaksinen førte til at ho utvikla søvnsjukdomen narkolepsi. Vi vurderte saka og jenta fekk ikkje medhald.

Skriv ut Bokmål | English | 23. november 2017

Jenta blei vaksinert med Pandemrix som del av den nasjonale vaksinasjonskampanjen i 2009. I ei tid før ho fekk diagnosen, hadde ho hatt symptom med mellom anna stort søvnbehov og tap av muskelstyrke (katapleksi). Ho sovna på skulen, og hadde problem med å konsentrere seg.

Vurderinga vår
Ein sakkunnig spesialist i nevrologi vurderte saka.

Vi meinte det var dokumentert at jenta hadde hatt symptom på narkolepsi i over eitt år før ho fekk diagnosen. Dette skjedde før ho blei vaksinert. Vaksinasjonen med Pandemrix kunne dermed ikkje vere årsaka til at ho utvikla denne sjukdomen.

Etter at jenta fekk diagnosen, byrja ho med medisinar som hadde god effekt på narkolepsien hennar. Det fanst ikkje dokumentasjon som tydde på at søvnsjukdomen blei verre etter vaksinasjonen.

Jenta har ikkje rett til erstatning.