Øyre-nase-hals

Lite bilde for søkeresultattreff

Biholebetennelse - avslag

Ein mann søkte om erstatning då han meinte at han blei forseinka behandla for tette biholer. Han meinte at problema med biholene var årsaka til at han i lengre tid hadde hatt sterk hovudverk. Vi vurderte saka og mannen fekk ikkje medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Biholebetennelse - medhald

Ei kvinne søkte erstatning for tap ho hadde hatt etter ein operasjon i biholene, der ein bomullstampong blei attgløymd etter operasjonen. Vi meinte at det var feil at tampongen ikke blei fjerna, og kvinna fekk medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fjerning av mandlane - avslag

Ei kvinne søkte om erstatning for vedvarande smerter i halsen etter at ho fekk fjerna mandlane. Ho meinte det var gjort ein feil under operasjonen. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fjerning av mandlane - medhald

Ein mann søkte om erstatning etter at han fekk fjerna mandlane og gjort ein ganeplastikk. Han fekk både puste- og svelgevanskar etter behandlinga, og han meinte at dette kom av feil ved behandlinga. Vi vurderte saka og mannen fekk medhald.