Legemiddelskade

Her finn du informasjon om legemiddelskadar og korleis du går fram for å søkje erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/saksbehandling/nettside-digital-skademelding-1.jpg

Søknadsskjema

Du kan søkje erstatning for biverknader av legemiddel. Du kan eventuelt i tillegg søkje erstatning for svikt i behandlinga. Søknadsskjema finn du her.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/shutterstock_225098728_320.jpg

Om legemiddelskadar

NPE behandlar alle erstatningskrav som gjeld skadar ved legemiddelbruk.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/shutterstock_218558989_320.jpg

Kva skal til for å få erstatning for ein legemiddelskade?

Her finn du informasjon om kva vilkår som må vere oppfylte for at du skal ha rett på erstatning for biverknadsskadar.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/shutterstock_129714146_320.jpg

Legemiddelforsøk

Det er to erstatningsordningar som gjeld for personar som får ein skade etter å ha delteke i legemiddelforsøk.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_81311647_320.jpg

Saksbehandling

Når vi tek imot søknadsskjema frå deg, vil vi starte utgreiing og innhente all nødvendig dokumentasjon i saka. Du vil bli informert etter kvart og få høve til å kommentere undervegs.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_81311647_320.jpg

Høve til å klage

Det er skilnad på kva høve du har til å klage på avgjerder som gjeld legemiddelskadar.