Utrekne erstatning

Her finn du skjema, rettleiarar og informasjon som gjeld utrekning av erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Kva dekkjer erstatninga?

Her finn du informasjon om kva vi dekkjer ved erstatning for pasientskade.

Skjema for å rekne ut erstatninga

Når du har fått medhald i kravet om erstatning, vil vi rekne ut storleiken på erstatninga i samarbeid med deg. Her finn du skjemaa som du då må fylle ut.

Rettleiar om utrekning av erstatning - generelt

Rettleiar om korleis vi reknar ut storleiken på erstatninga i pasientskadesaker.

Rettleiar om erstatning – dødsfall

Rettleiar om korleis vi reknar ut erstatning ved dødsfall.