Utrekne erstatning

Her finn du skjema, rettleiarar og informasjon som gjeld utrekning av erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_200730065_320.jpg

Kva dekkjer erstatninga?

Her finn du informasjon om kva vi dekkjer ved erstatning for pasientskade.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_242564257_3201.jpg

Skjema for å rekne ut erstatninga

Når du har fått medhald i kravet om erstatning, vil vi rekne ut storleiken på erstatninga i samarbeid med deg. Her finn du skjemaa som du då må fylle ut.