Skjema for å rekne ut erstatninga

Når du har fått medhald i kravet om erstatning, vil vi rekne ut storleiken på erstatninga i samarbeid med deg. Her finn du skjemaa som du då må fylle ut.

Skriv ut Bokmål | English | 14. desember 2020

Vi ber deg fylle ut dei skjemaa som er aktuelle for deg. Fyll ut så presise opplysingar som mogleg. Det vil hjelpe saksbehandlaren til å rekne ut eit raskt og rett resultat.

Du kan fylle ut skjema på PC, eller for hand. Ta utskrift og send skjemaet til oss per post.

Har du spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss.