Interne fagnotat

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_182236151_320.jpg

Forseinka diagnose og behandling av kreft – erstatningsutrekning

Vurdering av korleis vi reknar ut erstatninga i saker som gjeld forseinka diagnose og behandling av kreft.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskadeloven_320.jpg

Habilitet

Internt fagnotat om vurdering av habilitet for saksbehandlarar, leiarar og sakkunnige i NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_124023148_320.jpg

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjonar som skal vurderast etter pasientskadelova.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_181679270_320.jpg

Informasjonssvikt

Vurdering av om erstatningssøkjaren fekk god nok informasjon om risiko for komplikasjonar før behandlinga.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskaderett_320.jpg

Pasientskade - nokre grensetilfelle

Internt fagnotat om kva vi i nokre grensetilfelle legg i omgrepet pasientskade.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/shutterstock_138869051_320.jpg

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved utrekning av erstatninga.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/2017_shutterstock-234577750.jpg

Unntaksbestemmelsen

Internt fagnotat om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd.