Juridiske spørsmål

Skriv ut Del Bokmål | English | 9. januar 2018

Del artikkel på startsiden

52c11a30928d4586a4528fb395a95ac9.aspx

Behandling i utlandet - avslag

Ein mann blei behandla på sjukehus i utlandet etter ei badeulukke. Sidan nødvendig behandling i EU og EØS blir dekt av folketrygda, meinte mannen at han burde kunne søke om pasientskadeerstatning hos oss. Han fekk ikkje medhald fordi pasientskadel...

4fee7187504a457f96ebc5165c9c0176.aspx

Forelda krav - avslag

Ei kvinne søkte erstatning for skader etter celle- og strålebehandling av tilbakefall av kreft. Ho fekk ikkje erstatning, då kravet var forelda etter treårsfristen.