Kven gjer kva i koronapandemien?

Det kan vere vanskeleg å orientere seg i helse-Noreg, og skjøne kven som eigentleg gjer kva. Her gir vi ei kort oversikt over nokre etatar som kan vere aktuelle for deg i samband med koronapandemien.

Skriv ut Bokmål | English | 23. april 2021

Vi samarbeider med andre etatar og fagmiljø for å sikre at vi til kvar tid har oppdatert kunnskap om koronasituasjonen. Nedanfor er nokre av dei mest aktuelle, som òg har oppgåver retta mot publikum.