Pressemeldinger

Her har vi samlet pressemeldinger vi har sendt ut i forbindelse med korona. Informasjon som kommer frem i pressemeldingene, kan være endret eller utdatert etter at at de ble publisert.

Skriv ut Bokmål | English | 24. november 2022

Erstatning etter koronavaksine 2021

8. februar 2022

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fått inn nærare 300 søknader om erstatning i samband med koronavaksinar. Førebels er 46 saker avgjorde, og over 1,1 million kroner utbetalt i erstatning.

Gir erstatning etter AstraZeneca-vaksine

13. juli 2021

77 personar har kravd erstatning for biverknader av koronavaksinen. No har dei tre fyrste erstatningssøkjarane fått medhald.

Får erstatning etter koronasmitte på sjukeheim og sjukehus

23. april 2021

Pårørande etter 83 pasientar som døydde etter koronasmitte på sjukeheim og sjukehus har fått erstatning. Talet vil auke etter kvart som andre pasientar og pårørande òg får svar på krava sine.

Erstatningskrav på grunn av koronavaksinane – nordisk samarbeid

23. april 2021

Dei nordiske landa deler erfaring og kunnskap om vaksineskadar og forhold som får noko å seie for behandling av erstatningskrav etter koronavaksinen. Fagpersonar frå Noreg, Danmark, Sverige og Finland samarbeider. 

Sju har søkt erstatning etter koronavaksine

22. april 2021

Sakene gjeld biverknader av forskjellig alvorgrad. Det spenner frå hovudverk, smerter og svimling til blodpropp og dødsfall.

Sjukehuspasientar kan ha rett til erstatning ved koronasmitte utan å vite det

2. februar 2021

Pasientar som var innlagde for heilt andre lidingar har blitt smitta med korona på sjukehus. Nokre av dei har gått bort. 

Har krav på erstatning etter koronadødsfall på sjukeheim

8. desember 2020

Eldre har rett til erstatning dersom dei blir koronasmitta på sjukeheim. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir no erstatning til etterlatne etter eit slikt dødsfall.