Rettleiar frå Helsedirektoratet

Rettleiar om informasjon til pasientar frå helsepersonell ved skade eller alvorlege komplikasjonar.

Skriv ut Bokmål | English | 22. mars 2018

Helsedirektoratet gav ut denne rettleiaren til helsepersonell i juli 2015.

Rettleiaren gjeld informasjonsplikt ved skadar og alvorlege komplikasjonar. Dei praktiske råda vil òg vere retningsgjevande for informasjon som blir gitt i behandlingsforløpet eller tenesteperioden.

Rettleiaren er utarbeidd i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.