Rettleiar frå Helsedirektoratet

Rettleiar om informasjon til pasientar frå helsepersonell ved skade eller alvorlege komplikasjonar.

Retten til informasjon for pasientar, brukarar og næraste pårørande ved skade eller alvorlege komplikasjonar

Skriv ut Bokmål | English | 22. mars 2018

Helsedirektoratet gav ut denne rettleiaren til helsepersonell i juli 2015.

Rettleiaren gjeld informasjonsplikt ved skadar og alvorlege komplikasjonar. Dei praktiske råda vil òg vere retningsgjevande for informasjon som blir gitt i behandlingsforløpet eller tenesteperioden.

Rettleiaren er utarbeidd i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.