Sakkunnig spesialist for NPE

Her finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist, og kurs vi held for sakkunnige.

Skriv ut Bokmål | English | 28. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Arbeid som sakkunnig

Vi treng fleire eksterne sakkunnige i ei rekkje spesialitetar (legar og anna helsepersonell). Les mer om kva arbeidet inneber.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kurs for sakkunnige spesialistar

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Lite bilde for søkeresultattreff

Intern invaliditetstabell

NPE har laga ein intern tabell for fastsetjing av medisinsk invaliditet. Vi har no revidert tabellen for kvinnelege kjønnsorgan.

Lite bilde for søkeresultattreff

Support og pålogging for digitalt arbeid

Her finn du informasjon om korleis du som sakkunnig vil jobbe med det digitale saksbehandlingssystemet vårt, Isak.