Sakkunnig spesialist for NPE

Her finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist, og kurs vi held for sakkunnige.

Skriv ut Bokmål | English | 28. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_251466229_320.jpg

Vi søker sakkyndige spesialister

Vi kunngjør nå avtaler om levering av sakkyndigtjenester i flere medisinske spesialiteter. Her finner du nærmere informasjon om anskaffelsen, og oversikt over kunngjorte spesialiteter og avtalevolumer.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_26945086_320.jpg

Arbeid som sakkunnig

Vi treng fleire eksterne sakkunnige i ei rekkje spesialitetar (legar og anna helsepersonell). Les mer om kva arbeidet inneber.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/tastaturogstetoskop_320.jpg

Intern invaliditetstabell

NPE har laga ein intern tabell for fastsetjing av medisinsk invaliditet. Vi har no revidert tabellen for kvinnelege kjønnsorgan.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/logo/prosjektlogoer/isak_320.jpg

Support og pålogging for digitalt arbeid

Her finn du informasjon om korleis du som sakkunnig vil jobbe med det digitale saksbehandlingssystemet vårt, Isak.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_164761115_320.jpg

Kurs for sakkunnige spesialistar

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".