Kurs for sakkunnige spesialistar

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Skriv ut Bokmål | English | 12. mai 2020

Dette er eit heildagskurs. Målet er å kvalifisere og motivere spesialistar som tek sakkunnigoppdrag for oss.

Tema for kurset

  • generell orientering om NPE og pasientskadeordninga
  • vilkåra for erstatningsansvar
  • prov- og årsakslære
  • rolla som sakkunnig for NPE

Den norske legeforening har godkjent kurset med 6 timar for etterutdanninga til spesialistane i alle spesialitetar. Kurset eignar seg òg for sakkunnige i andre helsepersonellkategoriar.

Spesialistar som er registrerte for sakkunnigoppdrag hjå oss får tilsendt informasjon om nye kurs.

Kunngjering av kurs skjer fortløpande i kurskatalogen til Legeforeningen  og på nettsidene våre.