Vi søker sakkyndige spesialister

Vi kunngjør nå avtaler om levering av sakkyndigtjenester for legespesialister. Her finner du nærmere informasjon om anskaffelsen, og oversikt over kunngjorte spesialiteter og avtalevolumer.

Skriv ut Bokmål | English | 8. februar 2024

NPE innbyr til anbudskonkurranse om levering av sakkyndigtjenester.

Sakkyndig spesialist hos NPE

NPE har ca. 150 sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleier) som sammen representerer mer enn 30 kliniske spesialiteter. Våre sakkyndige spesialister er tilknyttet gjennom en avtale på et avtalt timevolum per måned. Spesialistene er faglig uavhengige. Avtalene regulerer blant annet tjenestevolum og timehonorar, og er inngått etter anbud i tråd med gjeldende anskaffelsesregelverk.

Spesialiteter og tilbudsfrist

Flere av avtalene våre utløper i 2024 og 2025, og vi har behov for å erstatte disse med nye. I mange spesialiteter kunngjøres også ny kapasitet/kompetanse.

Se oversikt over spesialiteter og behov

Konkurransen gjennomføres elektronisk. Nærmere informasjon om oppdragene, avtalene og framgangsmåten framgår av konkurransedokumentene som er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN.

Krav til tjenesten:

  • krav om norsk autorisasjon
  • krav om minimum 20% aktiv klinisk praksis (arbeid med direkte pasientkontakt)
  • krav om alder < 75 år
  • krav om at man har registrert eget foretak ved inngåelse av avtale

Vi anbefaler at du beregner god tid (1-2 uker) på innlevering av tilbud. Erfaringer sier at de fleste vil ha behov for support for å legge inn et komplett tilbud.

  • Tilbudsfrist er mandag 11. mars 2024 kl. 12.00

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om anskaffelsesprosessen, kontakt:

Har du spørsmål om NPE eller knyttet til oppdrag og organisering, kontakt:

Slik får du tilgang til anbudsdokumentene

Konkurransen er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN.

For å få tilgang til konkurransedokumentene gjør du følgende:

  • Klikk på den blå knappen «Meld interesse» øverst til venstre.
  • Velg «Continue» i meldingen som kommer opp. Du kommer nå over i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell, hvor du blant annet kan lese og laste ned anbudsdokumentene.

Veiledning for tilbudslevering via Mercell

Vi har laget en kort veiledning for levering via Mercell, som du kan laste ned her:

Kort veiledning for tilbudslevering via Mercell (pdf).