Statistikk og temaartiklar

Frå statistikkdatabasen vår, med meir enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagd statistikk til helsepersonell, forskarar, helsestyresmakta og andre som arbeider med førebygging av pasientskadar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk

Her finn du nøkkeltal i pasientskadesakene: mottekne saker og vedtak/utbetalingar fordelte på behandlingsstad og medisinske område.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikkportal for helsepersonell

Som et tilbud til de som jobber i helsetjenesten har vi laget en statistikkportal for pasientskadesaker. Her finner du oppdaterte tall for ditt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, og nøkkeltall for hele landet.

Lite bilde for søkeresultattreff

Temaartiklar

Her finn du korte informasjonsartiklar om statistikk frå NPE.