Statistikk og temaartiklar

Frå statistikkdatabasen vår, med meir enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagd statistikk til helsepersonell, forskarar, helsestyresmakta og andre som arbeider med førebygging av pasientskadar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikkportal for helsepersonell

Statistikkportalen er tatt ned. Vi arbeider for å få til en ny løsning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Temaartiklar

Her finn du korte informasjonsartiklar om statistikk frå NPE.