Temaartiklar

Her finn du korte informasjonsartiklar om statistikk frå NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandla 224 prostatakreftsaker dei siste fem åra? 81 erstatningssøkjarar har fått medhald i erstatningskravet, og det er utbetalt 54 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandla 149 diabetessaker dei siste ti åra? Svikt i behandlinga av følgjesjukdomar til diabetes står for halvparten av i alt 49 medhaldssaker.  

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - sjølvmord og sjølvmordsforsøk

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 217 erstatningskrav som handlar om sjølvmord eller sjølvmordsforsøk?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandla 127 saker som gjeld fedmeoperasjonar dei siste fem åra?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - hjernesvulstar

Verdas hjernesvulstdag blir markert 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhald til 45 erstatningssøkjarar med vondarta eller godarta hjernesvulst dei siste fem åra?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har utbetalt 50 millionar kroner i erstatning etter forseinka diagnose av lungekreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - tjukktarmskreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 237 tjukktarmskreftsaker?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - rotfylling

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 537 tannsaker som handlar om rotfylling. 284 erstatningssøkjarar har fått medhald i kravet sitt, medan 253 har fått avslag. Det er utbetalt nesten 13 millionar kroner i erstatning. Dei vanlegaste erstatningssummane er mellom 10 000 og 40 000 kroner.

Lite bilde for søkeresultattreff

6,5 millionar kroner i erstatning til pasientar etter attgløymt utstyr

41 pasientar har dei siste fem åra fått erstatning fordi det blei etterlate utstyr i kroppen etter operasjonen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - stoffskiftesjukdomar

Visste du at NPE har behandla 101 saker dei siste fem åra som gjeld høgt og lågt stoffskifte? Det er gitt 26 medhald og 75 avslag, og hittil er det utbetalt 8 millionar kroner i erstatning.

1     2   3   4   >>