Personalpolitikk

Eit godt arbeidsmiljø er ein viktig føresetnad for trivsel og produktivitet. Målet med personalpolitikken vår er å skape motivasjon og arbeidsglede, som sikrar at NPE oppnår måla sine godt. 

Skriv ut Bokmål | English | 23. januar 2020

Les meir i personalpolitikken og HR-strategien vår.