Lenker

Skriv ut Bokmål | English | 9. oktober 2017

Datatilsynet
Personopplysningslovens regler om samtykke, informasjon til den registrerte og innsynsrett gjelder også for NPE..

Helse- og omsorgsdepartementet
NPE er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsenorge.no
Den offentlige helseportalen.

Helseklage
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (HELSEKLAGE) er er en sammenslåing av Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Staten helsepersonellnemnd, klagesaker fra Helsedirektoratet og HELFO.

Helsetilsynet
Helsetilsynet tar imot klager hvis du ønsker å klage på forhold ved behandlingen, men ikke har fått noen skade som kan erstattes.

Legeforeningen
Den norske legeforening er en fagforening som organiserer 23 000, omtrent 95 prosent, av alle norske leger.

Lovdata
Lovdata ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Her finner du blant annet Pasientskadeloven, Forskrift om NPE og Pasientskadenemnda i fulltekst.

Norsk pasientforening
Pasientforening som gir frittstående og uavhengig pasienthjelp, veiledning og råd til pasienter og pårørende.

Pasientskadenemnda
Klager på vedtak som er fattet av NPE behandles av det statlige forvaltningsorganet Pasientskadenemnda.

Pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten. Ombudet i fylket ditt kan bistå deg med å gjøre en vurdering av saken din og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

Personskadeforbundet
Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade.

Nordiske erstatningsordninger:

Patientforsikringen
Den danske pasientskadeordningen.

Patientförsäkringen
Den svenske pasientskadeordningen.

Potilasvakuutuskeskus
Den finske pasientskadeordningen.

Sjúkratrygginga Íslands
Den islandske pasientskadeordningen.