100 dager kortere saksbehandlingstid

Siden nyttår har saksbehandlingstiden for de som får erstatning fra NPE, blitt redusert med 100 dager. Dette er direktør Rolf Gunnar Jørstad svært fornøyd med.

Skriv ut Bokmål | English | 30. mai 2013

– Vi vet at saksbehandlingstiden er viktig for alle som melder en sak til oss. Derfor jobber vi kontinuerlig med å redusere tiden vi bruker på å behandle sakene, og jeg er svært fornøyd med denne positive utviklingen, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Enda lavere enn årets målsetting
NPE jobber langsiktig med å redusere saksbehandlingstidene, og setter seg årlige delmål på dette området. Årets målsetting er å redusere gjennomsnittlig saksbehandlingstid til maksimalt 10 1/2 måned, fra saken blir meldt til det fattes vedtak i saken (ansvarsvedtak).

Målsetting om 11 måneder saksbehandlingstid
For de søkerne som har rett til erstatning, foretas det ytterligere saksbehandling for å fastsette riktig erstatningsbeløp (utmålingsvedtak). Her er målsettingen for 2013 å redusere den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden til maksimalt 11 måneder.

Fornøyd med nedgangen
– Nå er saksbehandlingstiden i snitt nede i 9 ½ måned for ansvarsvedtak og 10½ måned for utmålingsvedtak, noe som er under årets målsettinger. Det er jeg fornøyd med, sier Jørstad.

God innsats
– Det er veldig viktig at vi gradvis klarer å kutte tidsbruken fordi rask behandling av sakene har stor betydning for brukerne våre. Vi har jobbet systematisk med å utvikle bedre rutiner og gjøre ting så effektivt som mulig. Alle hos oss har gjort en god innsats, og nå ser vi tydelige resultater av dette, sier Jørstad.

Fortsetter det gode arbeidet
NPE har på ingen måte planer om å gi seg med dette. – Jobben er ikke ferdig. Vi vil fortsette å arbeide aktivt og godt i virksomheten for å redusere saksbehandlingstidene ytterligere, sier Jørstad.

Tidlig bruk av lean-metodikk
- Vi var blant annet tidlig ute med å ta i bruk lean-metodikken som et redskap i effektiviseringsarbeidet, og vi vil fortsette med benytte lean sammen med andre innfallsvinkler for å gi brukerne enda raskere svar, avslutter Jørstad.