25 år med pasientskadeordningen

I år er det 25 år siden pasientskadeordningen ble opprettet. Dette markerer Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i samarbeid med Pasientskadenemnda med et jubileumsseminar med inviterte gjester i dag.

Skriv ut Bokmål | English | 22. april 2013

Stor økning
Pasientskadeordningen ble satt i verk i 1988, og det første året mottok NPE 230 krav om erstatning. Et viktig formål med ordningen var at det skulle bli enklere å fremme krav og oppnå erstatning etter feilbehandling i helsetjenesten. Fra en nokså beskjeden start, har saksmengden økt jevnt, og i fjor mottok NPE over 5100 krav om erstatning.

Åtte milliarder kroner utbetalt i erstatning
I løpet av de 25 årene ordningen har eksistert har NPE mottatt over 61.000 krav om erstatning fra pasienter og pårørende, og mer enn 17.000 har fått medhold i at de har krav på erstatning. Det er utbetalt 7,8 milliarder kroner i erstatninger.

Enkelt å melde et krav
- Disse tallene viser at pasientskadeordningen ivaretar en viktig samfunnsoppgave, og at man gjennom denne ordningen har oppnådd å gi pasienter en enkel mulighet til å melde et erstatningskrav, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad. – Før ordningen ble etablert var det vanskelig for pasienter å nå frem med erstatningskrav. I dag er situasjonen helt annerledes, og de siste årene oppnår et sted rundt 1300 – 1400 pasienter og pårørende erstatning hvert år, understreker Jørstad.

En god ordning
- Jeg synes det er all grunn til å være fornøyd med ordningen slik den fungerer i dag. Etter at også pasienter i den private helsetjenesten ble omfattet av ordningen i 2009 gjelder den i dag for alle pasienter som er så uheldige at de får en pasientskade som skyldes svikt i helsetjenesten, sier Jørstad.

Grundig behandling
Gjennom NPEs håndtering av sakene får erstatningssøkerne en grundig behandling av sine krav og en avklaring på om de har fått en skade som skyldes svikt. NPE utbetaler store summer årlig i erstatning for økonomisk tap og for nedsatt livskvalitet som følge av varig men. - Erstatningen innebærer i det minste at det økonomiske tapet pasientskaden har medført blir rettet opp, og kan forhåpentligvis også gjøre det lettere å gå videre selv etter en feilbehandling, sier Jørstad.