Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>

Forskningsstipend innen erstatningssaker i gynekologi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er opptatt av å belyse forbedringsområder og bidra til en positiv utvikling i helsetjenesten. Nå utlyser Norsk gynekologisk forening et forskningsstipend knyttet til gynekologisaker behandlet av NPE.

Nordisk møte i Stockholm

28. til 30. august var leiargruppene i dei nordiske erstatningsordningane samla til årleg treff, denne gongen i Stockholm.

Klarspråk i fokus

Klart språk er viktig for oss her i NPE, og noe som vi stadig jobber med. Vår visjon er at pasienten skal være i fokus. Derfor er vi opptatt av at brukeren får tydelig, god og korrekt informasjon.

Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2013 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. Tallene så langt i år viser en betydelig økning fra 2012.

Pandemrix: 60 personar har fått erstatning

60 erstatningssøkjarar som har fått ein skade etter å ha vorte vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa, har til no fått medhald av NPE.

Pandemrix: Nye studier kan gi erstatning for flere voksne

Ny forskning fra Sverige og Finland viser at også voksne kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi etter vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix, og ikke bare barn og unge som tidligere studier har vist.

Rapport for privat helsetjeneste 2009-2012

NPE overtok i 2009 ansvaret for behandlingen av erstatningskrav fra den private helsetjenesten. Vi har mottatt 1446 saker i løpet av de fire årene privat helsetjeneste har vært omfattet av pasientskadeordningen.

100 dager kortere saksbehandlingstid

Siden nyttår har saksbehandlingstiden for de som får erstatning fra NPE, blitt redusert med 100 dager. Dette er direktør Rolf Gunnar Jørstad svært fornøyd med.

Høyesterett stadfester NPE og PSNs praksis

Saken gjelder avslag på krav om erstatning etter et dødsfall som skyldtes behandling for livstruende kreft. Høyesterett har gitt NPE og PSN medhold i at etterlatte ikke har krav på erstatning.

Vellukka kvalitetsseminar

Måndag 29. april gjekk det tredje kvalitetsseminaret til NPE av stabelen. Føremålet med konferansen var å inspirere til bruk av materialet til NPE i arbeidet med pasienttryggleik.

Vellykket markering

Jubileumsseminaret 25 år med pasientskadeerstatning i Norge ble gjennomført mandag 22. april på Hotel Bristol. Det var mange gjester og et spennende program.

25 år med pasientskadeordningen

I år er det 25 år siden pasientskadeordningen ble opprettet. Dette markerer Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i samarbeid med Pasientskadenemnda med et jubileumsseminar med inviterte gjester i dag.

Klart språk

NPE har jobba med fleire språktiltak gjennom lenger tid. No sender vi heile organisasjonen på Klarspråkkurs.

Konferanse - fortsatt ledige plasser!

Den 29. april 2013 inviterer NPE kvalitetsansvarlige til en konferanse på Gardermoen om hva vi kan lære av å gå gjennom pasientskadesakene.

Over 50 medhold – også voksne med narkolepsi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fastslått at over 50 personer har rett til erstatning etter vaksineringen mot svineinfluensa. Nå er det også gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen.

Konferanse - hva kan vi lære?

Den 29. april 2013 inviterer NPE kvalitetsansvarlige til en konferanse på Gardermoen.

Kraftig økning i nye saker til NPE i 2012

I 2012 økte antall meldte saker til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) med drøyt 18 prosent mot året før. – Dette viser at pasienter i større grad enn tidligere vet at de kan søke NPE om erstatning dersom de har fått en skade etter behandling i...

Feilmedisinerte søker sjelden erstatning

Få pasienter søker erstatning etter feilmedisinering viser en ny undersøkelse fra NTNU. Hver fjerde som søker får erstatning.

Høringsuttalelse

NPE har levert sin høringsuttalelse i forbindelse med utredningen om standardisert personskadeerstatning. Den kan du lese her.

Rolf Gunnar Jørstad har begynt som ny direktør i NPE

Rolf Gunnar Jørstad tok 1. desember over jobben som direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Jørstad kommer fra stillingen som assisterende direktør og har jobbet i NPE i mange år.

Kosmetisk behandling

NPE har fra 1.januar 2009 og fram til i dag behandlet 13 krav om erstatning på grunn av skader etter kosmetisk behandling. Av de 13 sakene som er behandlet har 11 fått medhold, mens 2 har fått avslag.

Pasient- og brukerombudene på besøk

Ombudene treffer pasienter som har opplevd svikt i helsevesenet. God kjennskap til NPE er derfor viktig og tirsdag 30. oktober inviterte NPE til seminar for ombudene.

Pandemrix: Forventer store utbetalinger

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 225 saker og utbetalt over 10 millioner kroner i erstatning i saker som dreier seg om skade etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Erstatning til barn og unge

I den siste tiden har vi har fått mange henvendelser om skattespørsmål som gjelder erstatning til barn og unge.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>