Lite bilde for søkeresultattreff

Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Vi har publisert vår årlige rapport med statistikk for de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Vi gir den ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssa...

Lite bilde for søkeresultattreff

Pandemrix: NPE mottar fortsatt saker

Selv om det nå er over fire år siden vaksineringen mot svineinfluensa med vaksinen Pandemrix, mottar Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fortsatt saker fra pasienter som mener de har fått en skade etter vaksinen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskadeloven utvides fra 1. april 2014

Fra 1. april har det kommet en endring i pasientskadeloven slik at kommunale rusinstitusjoner, barneboliger og aldershjem blir omfattet av pasientskadeordningen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning til over 130 pasienter hvert år pga forsinket diagnose av kreft

I perioden 2009-2013 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 680 saker der det har vært svikt i diagnostiseringen av kreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Feilmedisinering - eksempler

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk av legemiddel eller ved utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning. Vi har nå lagt ut to nye eksempler på feilmedisinering i vår eksempelsamling.

Lite bilde for søkeresultattreff

Krever tilbakebetaling fra privat helsetjeneste

For første gang krever Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilbakebetaling av private helsetjenesteytere som ikke betaler tilskudd.

Lite bilde for søkeresultattreff

Møte med Pasienter vs. NPE

Tirsdag 25. februar møtte ledelsen i NPE representanter fra gruppen Pasienter vs. NPE, til en samtale om hvordan de opplever saksbehandlingen i NPE. – Dette var et godt møte og vi hadde en god dialog, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Lite bilde for søkeresultattreff

Møte med Helse- og omsorgskomiteen

Godt frammøte og stort engasjement preget møtet med komitéen. Både leder av komiteen og medlemmene hadde mange spørsmål til NPE om vår rolle og måten vi jobber på.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skatt på erstatningsutbetaling?

Vi får nå mange henvendelser om skatt på erstatning fra NPE og anbefaler deg å lese denne informasjonen, før du eventuelt kontakter oss.

Lite bilde for søkeresultattreff

Tannlegeskader koster!

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetaler hvert år millionbeløp til pasienter som har søkt om erstatning. Tannleger bør passe på å gi god informasjon om risiko for skade, og mulighet til å søke erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Verdens beste pasientskadeordning?

I 2013 hadde pasientskadeordningen 25 års jubileum. Målet med å opprette NPE var å gjøre det enklere for feilbehandlede pasienter å få erstatning. Les vår kronikk om ordningen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Rekordhøye utbetalinger i pasientskadesaker i 2013

Årstallene fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for 2013 viser ny rekord i utbetalinger til pasienter og pårørende: 946 millioner kroner er utbetalt i 2013. –Vi har aldri utbetalt så mye i erstatninger på et år, sier direktør i NPE Rolf Gunnar...

Lite bilde for søkeresultattreff

Pandemrix: Mange melde saker og store utbetalingar

I løpet av 2013 har talet melde saker som dreier seg om svineinfluensavaksinen Pandemrix stige til 408. Totalt har 80 erstatningssøkjarar fått medhald i at dei har krav på erstatning, og det er utbetalt over 73 millionar kroner i erstatningar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Dødsfall og alvorlige hjerneskader hos nyfødte kunne vært unngått

Studie av saker i NPE viser at antallet fødselsskader kunne vært halvert.

Lite bilde for søkeresultattreff

Forsinket diagnose av kreft

Hvis du mener du har fått en skade som følge av forsinket diagnostisering og behandling av kreft, kan du søke om erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Behandling i utlandet

Det er mange som vurderar tannlækjarbehandling eller såkalla "helsereise" til private klinikkar i utlandet. Visste du at krav på erstatning knytta til slike behandlingar ikkje er dekka av NPE-ordninga?

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasient- og brukarombodseminar 2013

28. oktober samla pasient- og brukaromboda frå alle fylka i landet seg for 18. gong, for å delta på det årlege fagseminaret i NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Hva koster pasientskader?

- Det er betydelige årlige kostnader knyttet til pasientskader, sier vår direktør Rolf Gunnar Jørstad. Dette temaet snakket han om på årets Pasientsikkerhetskonferanse.

Lite bilde for søkeresultattreff

Forskningsstipend innen erstatningssaker i gynekologi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er opptatt av å belyse forbedringsområder og bidra til en positiv utvikling i helsetjenesten. Nå utlyser Norsk gynekologisk forening et forskningsstipend knyttet til gynekologisaker behandlet av NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nordisk møte i Stockholm

28. til 30. august var leiargruppene i dei nordiske erstatningsordningane samla til årleg treff, denne gongen i Stockholm.

Lite bilde for søkeresultattreff

Klarspråk i fokus

Klart språk er viktig for oss her i NPE, og noe som vi stadig jobber med. Vår visjon er at pasienten skal være i fokus. Derfor er vi opptatt av at brukeren får tydelig, god og korrekt informasjon.

Lite bilde for søkeresultattreff

Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2013 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. Tallene så langt i år viser en betydelig økning fra 2012.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pandemrix: 60 personar har fått erstatning

60 erstatningssøkjarar som har fått ein skade etter å ha vorte vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa, har til no fått medhald av NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pandemrix: Nye studier kan gi erstatning for flere voksne

Ny forskning fra Sverige og Finland viser at også voksne kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi etter vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix, og ikke bare barn og unge som tidligere studier har vist.

Lite bilde for søkeresultattreff

Rapport for privat helsetjeneste 2009-2012

NPE overtok i 2009 ansvaret for behandlingen av erstatningskrav fra den private helsetjenesten. Vi har mottatt 1446 saker i løpet av de fire årene privat helsetjeneste har vært omfattet av pasientskadeordningen.

<< 1   2   3   4   5   6   7     8   9   10   11   >>