Bedret erstatningsvern for tannlegepasienter

1. januar 2009 ble pasientskadeloven utvidet til også å omfatte privat helsetjeneste. Det betyr at pasienter som har fått skade i forbindelse med tannbehandling, enten hos det offentlige eller hos en privat tannlege, kan kreve erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 31. januar 2012

Tidligere måtte pasienten rette søksmål mot tannlegens forsikringsselskap, og en klage ble vurdert under strengere regler enn hva som er kravene etter pasientskadeloven.

Skaden må skyldes behandlingssvikt
I utgangspunktet må skaden skyldes behandlingssvikt. I begrepet behandlingssvikt regnes også svikt ved undersøkelse, diagnostisering og oppfølging. Det kan i noen tilfeller også gis erstatning selv om det ikke foreligger behandlingssvikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

Vær oppmerksom på:

  • Pasienter kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at pasienten har forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.
  • Saker som er over 20 år gamle vil normalt være foreldet.
  • Det er ikke anledning til å melde saker til NPE som allerede er meldt og behandlet av tannlegens forsikringsselskap.
  • Har ikke saken allerede vært behandlet av et forsikringsselskap, blir søknader om erstatning der behandlingen har skjedd før 1.1.2009 også bli behandlet hos NPE, men da etter reglene som gjaldt på behandlingstidspunktet.