Eksempler på saker

I eksempelsamlingen vår finner du eksempler fra flere medisinske områder. Disse viser anonymiserte, men reelle pasientskadehistorier.

Skriv ut Bokmål | English | 17. september 2012

Det er mange forhold som må vurderes når vi skal avgjøre om søkeren har krav på erstatning eller ikke. Selv om ikke alle detaljer kan tas med i eksemplene, vil disse kunne være en pekepinn på hvordan vi vurderer sakene opp mot lovverket.

Vår nyligst publiserte sak gjelder en kvinne som fikk innsatt brystimplantat, og som har fått plager i ettertid. Les mer ved å klikke på linken under bildet.

Du finner flere eksempler i eksempelsamlingen.