Erstatning etter hepatitt C

Informasjon om etablerte erstatningsordninger for pasienter som har fått hepatitt C smitte som følge av blodoverføring og deres adgang til å søke erstatning/kompensasjon fra staten.

Skriv ut Bokmål | English | 23. mai 2012

Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i august 2003 et utvalg som skulle foreta en gjennomgang av helsetjenestens og helsemyndighetenes håndtering av mulig hepatitt C-smittede gjennom blodoverføring i perioden 1988-2003. Utvalget ga sin innstilling mars 2004.

Da regjeringen behandlet spørsmålet om erstatning til pasienter som er blitt smittet med hepatitt C gjennom blodoverføring, ble det besluttet at det ikke skal opprettes en egen erstatningsordning til denne gruppen pasienter.

Regjeringen la til grunn at denne pasientgruppen skulle kunne få billighetserstatning dersom skaden ikke ble dekket etter pasientskadeordningen på grunn av foreldelse eller andre formelle grunner.

Helse- og omsorgsdepartementet har nylig hatt en gjennomgang av saker som er blitt avsluttende behandlet i pasientskade- og billighetserstatningsordningene. Dette for å se om de forutsetninger som regjeringen og Stortinget la til grunn er blitt oppfylt.

Gjennomgangen har vist at alle hepatitt C-smittede som hittil har søkt billighetserstatning har fått dette etter en individuell vurdering. Ingen smittede har falt utenfor begge ordningene.