Erstatning til barn og unge

I den siste tiden har vi har fått mange henvendelser om skattespørsmål som gjelder erstatning til barn og unge.

Skriv ut Bokmål | English | 28. september 2012

Skattereglene

Etter skatteloven § 4-22 kan erstatning for personskade og erstatning for tap av forsørger til barn og unge under 21 år være unntatt fra formuesskatt.

For engangserstatninger til barn gjelder videre særskilte ligningsregler. Etter skatteloven § 2-14 skal barn som hovedregel lignes med foreldrene til og med det året de fyller 16. Dersom barnet imidlertid har mottatt engangserstatning for personskaden eller erstatning for tap av forsørger, kan barnet lignes særskilt for formue og avkastning, dersom dette er mer gunstig.

Et vilkår for å komme inn under disse reglene er at erstatningen er utbetalt som et engangsbeløp i henhold til skadeserstatningsloven kapittel 3.

Vi bekrefter at alle erstatningsbeløp fra NPE er i henhold til skadeserstatningsloven kapittel 3 og at man kan søke om fritak for formuesskatt eller særskilt ligning. Dette forutsetter at de øvrige vilkår er oppfylt.

Ditt lokale skattekontor kan gi nærmere opplysninger om dette.