Erstatning til over 130 pasienter hvert år pga forsinket diagnose av kreft

I perioden 2009-2013 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 680 saker der det har vært svikt i diagnostiseringen av kreft.

Skriv ut Bokmål | English | 28. mars 2014

 – Tallene våre viser at det er mange pasienter som kunne ha fått en tidligere behandling av alvorlig kreftsykdom dersom de ikke hadde fått forsinket diagnose. Dette er alvorlig og fører til unødig lidelse for disse pasientene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

NPE synes nå det er riktig å gå ut med nasjonale tall om hvor mange pasienter som har fått erstatning etter forsinket kreftdiagnose, da vi opplever stor pågang fra mediene vedrørende saken om feiltolkning av prøvesvar på Nordlandssykehuset.

Årsaker til svikt i diagnostisering av kreft
Etter at NPE startet med koding av årsaker til svikt i diagnostisering av kreft finner vi at funn ikke er fulgt opp eller det har vært mangelfull utredning i 339 saker. I 84 saker har det vært feiltolking av prøvesvar eller undersøkelse. I 15 saker har prøvesvaret eller henvisningen blitt oversett eller forlagt.

I 13 saker har det vært kommunikasjonssvikt som har ført til forsinket diagnose. I fem saker er prøvesvaret forbyttet, i fire saker er det utført feil undersøkelse eller prøve. I sju saker er det andre årsaker til forsinket diagnose av kreft.

Det er per i dag utbetalt totalt 375 millioner kroner i disse sakene. Fastsettelsen av endelig erstatning pågår fortsatt i flere av sakene, slik at det er ventet ytterligere utbetalinger i disse sakene.

Flere alvorlige tilfeller
Flere av de i alt 680 pasientene som har fått en forsinket kreftdiagnose har fått en dårligere prognose for å overleve kreften eller et forlenget sykdomsforløp. –Vi ser flere eksempler der alvorlige tilfeller kunne vært unngått med bedre rutiner og årvåkenhet fra helsetjenesten, avslutter Jørstad.