Evaluering av NPE

Statskonsult har gjennomført en evaluering av ordningen med NPE på oppdrag fra Helsedepartementet. Statskonsult har funnet at det er få svakheter ved NPE's praktisering av erstatningsreglene.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juli 2012

I sin evaluering peker Statskonsult på at en hovedårsak til kritikken av NPE er at ordningen er for dårlig kjent hos publikum, helsepersonell og pasienter. Helsevesenets informasjon til pasientene og NPEs informasjon og kommunikasjon underveis i saksbehandlingen må bli bedre. NPE har derfor viktige kommunikasjons- og informasjonsoppgaver foran seg.

Statskonsult mener at NPE har en betryggende praktisering av regelverket om erstatning ved pasientskader, men uttaler at saksbehandlingstiden i mange saker kan være lang.

-Vi har arbeidet med å få en løsningsorientert saksbehandling. En viktig oppgave fremover blir å samordne vårt eget kvalitetsarbeid med Statskonsults rapport, sier direktør Erling B. Breivik.

Les pressemelding ved å klikke på lenken til Helsedepartementet.