Evaluering av pasientskadeordningen

Statskonsult har idag lagt fram en første rapport med resultater fra den pågående evalueringen av pasientskadeordningen i Norge. Evalueringen viser at hovedintensjonen med ordningen er oppfylt - å gjøre det lettere å få erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juli 2012

Statskonsult sier i sin rapport at "både NPE og Pasientskadenemnda har klart å bygge opp solid erstatningsrettslig kompetanse. Både NPE og Nemnda stiller høye krav til korrekt regelanvendelse. Dette bekreftes av advokater, pasientombud og andre aktører med kunnskap om de rettslige problemstillingene".

-Vi har jobbet målbevisst med opplæring og faglig utvikling gjennom de femten årene ordningen har eksistert, sier direktør Erling B. Breivik. Det er godt å få bekreftet at vi har den faglige kompetansen som er nødvendig for å vurdere disse tildels svært kompliserte sakene.

Rapporten gir en balansert vurdering av ordningen og peker blant annet på kommunikasjon og informasjon som et område der NPE fortsatt har utfordringer. Statskonsult mener at pasientene ikke vet nok om hva ordningen omfatter, og hvilke regler som gjelder for erstatning.

-Her planlegger vi forskjellige tiltak, for å gi pasientene så realistiske forventninger som mulig. Både rettighetsinformasjon til pulikum er aktuelt, og informasjon til andre viktige grupper som formidler informasjon. Vi ser av siste pasientundersøkelse at helsepersonell er den største kilden til informasjon om NPE. Det betyr at vi må legge enda større vekt på å orientere helsepersonell om ordningen, slik at de igjen gir riktig informasjon til pasientene når det har skjedd en svikt i behandlingen, sier Breivik.