Få innmeldte krav om erstatning etter behandling for flåttbitt

I perioden fra 2000 og frem til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 28 saker vedrørende forsinket eller feil behandling av borrelia/borreliose. Det er bare gitt medhold i to tilfeller, mens 26 saker er avslått.

Skriv ut Bokmål | English | 31. januar 2012

- Dette er svært få saker sett i vår sammenheng og oversikten viser at det er meget sjelden pasienter melder inn saker med denne problematikken, sier kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg. -Med så lite tallmateriale er det vanskelig å trekke noen klare konklusjoner, sier Castberg.

I disse to sakene er det gitt medhold:
Eldre mann følte lammelser/nummenhet i hender og føtter, samt ising på hender. Undersøkelser påviste borreliose. Pga operasjon for annen sykdom ble behandling for borreliose utsatt. Pasienten fikk medhold for økte plager av borreliose i en periode på 7 måneder som følge av forsinket behandling av borreliosen.

En mann oppsøkte lege pga ansiktslammelser etter flåttbitt. Prøve på borrelia antistoff viste svakt positiv resultat på borrelia, men det ble ikke gitt antibiotikabehandling. Noen år senere utviklet han diverse plager med tretthet, sterke smerter bak øynene, hodepine, urolig hjerte, verking i rygg, bein og ledd og hovenhet i fingerledd - Borreliaprøve 11 år etter flåttbittet viste gjennomgått borreliose i stadium II/III. Etter ryggmargsprøver ble det konkludert med nevroborreliose affeksjon, og han er fortsatt under behandling for denne tilstanden. Det ble lagt til grunn at det forelå forsinket diagnostisering og behandling, og at han mest sannsynlig ville ha blitt helbredet dersom det hadde blitt gjennomført antibiotikabehandling da borrelia første gang ble diagnostisert.

Av avslagssakene er det flest saker der pasienten mener at plager og sykdom har oppstått eller blitt forverret etter forsinket diagnose og behandling av borreliose. Her er resymeer fra to av disse avslagssakene:


En mann oppsøker lege for å sjekke et stikk på armen med rød ring rundt stikkstedet. Legen kunne ikke gi noe klart svar på hva dette skyldtes og pasienten får resept på kortisonkrem og antibiotika, med beskjed om å ta antibiotika hvis symptomene ikke bedrer seg. Pasienten blir gradvis dårligere og henvises til hudlege som konstaterer borreliose. Pasienten behandles med antibiotika. Pasienten anfører at han har fått forsinket diagnose og sviktende behandling av borreliose. NPE ga mannen avslag fordi det ikke foreligger en pasientskade som følge av manglende behandling av flåttbitt. Diagnostiseringen og behandlingen har vært i tråd med alminnelige prinsipper og retningslinjer, og pasienten hadde ikke tatt antibiotika slik han hadde fått resept for.

En kvinne opplever hevelse på høyre kinn og ansiktslammelse, først diagnostisert som Bells paralyse, senere diagnostisert som borreliose. Pasienten får penicillinbehandling. Pasienten anfører at forsinket diagnose førte til ansiktslammelse, trøtthet og hodepine. NPE ga kvinnen avslag fordi den korte forsinkelsen ikke hadde noen følger for sykdomsforløpet eller sluttresultatet av behandlingen.