Flere erstatningskrav fra privat helsetjeneste

Ny rapport viser at det er en stor økning i antall pasienter som søker erstatning etter pasientskader i den private helsetjenesten. Rapporten gjelder for perioden 2009-2013.

Skriv ut Bokmål | English | 8. august 2014

Status etter fem år er at NPE har mottatt 1923 saker og utbetalt 65 millioner kroner i erstatning.

Stor økning i antall mottatte saker
Antall mottatte saker har økt med nesten 70 prosent på fem år, men saksmengden i 2012 og 2013 er nesten identisk. Økningen fra 2009 kan sannsynligvis forklares med økt kjennskap til ordningen.

Halvparten av sakene gjelder tannbehandling
Nesten halvparten av de mottatte sakene gjelder tannbehandling, mens kirurger står for en andel på 19 prosent. Omtrent halvparten av kirurgisakene er plastikkirurgi, rundt 30 prosent er ortopedi og gastroenterologisk kirurgi utgjør sju prosent. Øvrige legespesialister og øyespesialister utgjør henholdsvis åtte og sju prosent av sakene. Gruppa øyespesialister omfatter også øyekirurgi.

Går nærmere inn på tallene
Med denne rapporten ønsker vi å gi et bilde av hvilken type saker vi mottar, hvordan vi behandler dem, og hvorfor vi har konkludert med medhold i 36 prosent av sakene. Vi synes det er spesielt viktig å peke på årsakene til at det har vært svikt i behandlingen eller i diagnostiseringen i disse sakene.

For å ytterligere illustrere hva slags saker vi behandler og hvordan vi vurderer dem, har vi tatt med anonymiserte eksempler i rapporten. Vi håper rapporten vil gi inspirasjon til forbedringsarbeidet i den private helsetjenesten.