Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første halvår 2010 har NPE mottatt 2277 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 10,3 prosent mot samme periode i 2009.

Skriv ut Bokmål | English | 30. januar 2012

Økningen er på nesten 10 prosent for saker knyttet til offentlig helsevesen, 12 prosent for legemiddelsaker og 19 prosent for privat sektor. - Vi hadde forventet en viss økning av innkomne saker, da dette er en utvikling vi har sett over flere år, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad. - At økningen for privat sektor er høyere enn for offentlig helsevesen er ikke overraskende, da privat sektor først ble omfattet av pasientskadeordningen fra 1. januar 2009, legger han til. – Generelt sett er nok ordningen stadig mer kjent både i befolkningen og blant helsepersonell. Man skal heller ikke se bort fra at økt rettighetsbevissthet i befolkingen spiller inn, sier Jørstad. - Vi erfarer også at mange saker i media om feil og svikt i helsevesenet gjør at flere melder krav om erstatning.

- Våre tall gir ikke grunnlag for å si at kvaliteten på helsetjenestene har blitt dårligere, understreker Jørstad. – Men det er samtidig grunn til å tro at det er mørketall når det gjelder pasientskader. Jørstad sier at det er positivt at pasienter som mener seg påført skade melder saker til NPE slik at de får utredet om de har krav på erstatning eller ikke. – Alle som mener at de er fått påført en skade som kan skyldes svikt i helsetjenesten, bør melde sitt krav til oss, sier Jørstad.

I første halvår av 2010 har det blitt utbetalt 439,4 millioner kroner, noe som er en økning på 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Erstatninger knyttet til offentlige helsetjenester har alene økt med nesten 10 prosent og står for 96 prosent av utbetalingene. – Økning i utbetalinger skyldes for det meste interne effektiviseringstiltak hos oss. Vi har både startet opp og sluttført flere utmålingssaker enn i foregående år, påpeker Jørstad.

Dersom du går inn på statistikk i venstremenyen, vil du finne alle våre oppdaterte kvartalstall når det gjelder mottatte saker, utbetalinger osv ned på regionsnivå.