Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første kvartal 2010 har NPE mottatt 1157 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 15 prosent fra samme periode i 2009.

Skriv ut Bokmål | English | 31. januar 2012

Fra 1. januar 2009 ble privat sektor også innlemmet i pasientskadeordningen. Dette kan forklare noe av økningen, men ikke alt.

-Økningen i saksmengde i år er faktisk litt større i offentlig sektor enn i privat sektor, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Generelt erfarer NPE at mye medieomtale av pasientskader og feilbehandlinger i helsevesenet gjør at flere pasienter melder krav om erstatning.

-Vi antar at det store mediefokuset på svikt i helsevesenet som har vært den siste tiden, med blant annet ventelistesaken på Sykehuset Asker og Bærum og fødselssakene på Kongsberg sykehus kan ha bidratt til flere meldte krav, sier han.

Jørstad tror også bedre kjennskap til erstatningsordningen og en generell utvikling i samfunnet at folk flest er mer bevisst på sine rettigheter spiller inn på utviklingen.