Flere søker erstatning

Flere søkte pasientskadeerstatning i 2009 enn i 2008, og utbetalingene er rekordhøye. NPE mottok 3 939 erstatningssaker i 2009, en økning på 557 saker, fra 3 382 i 2008.

Skriv ut Bokmål | English | 31. januar 2012

Økningen i antall innkomne saker skyldes i hovedsak to faktorer. Den ene at privat sektor ble innlemmet i ordningen 1. januar 2009. Videre antar vi at det nå er økt kjennskap til erstatningsordningen, samt at det er grunn til å tro at vi ser en generell økt rettighetsbevissthet i befolkningen. Det er ikke grunn til å tro at økningen i antall innkomne saker betyr at det skjer flere pasientskader i Norge enn tidligere.

Rekordutbetaling
I 2009 ble det utbetalt 737 millioner kroner, mot 659 millioner i 2008. Det utgjør en økning på 12 prosent.

-I 2008 opprettet vi en egen utmålingsseksjon som har gjort at vi har fått mer ressurser inn på å få utbetalt erstatninger. I tillegg jobber vi kontinuerlig med tiltak som kan effektivisere saksbehandlingen, og resultatene i 2009 tilsier at vi har lykkes med å bli mer effektive, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Flere saker avgjort
Det er fattet 3 194 vedtak i 2009, mot 2 448 i 2008. Det utgjør en økning på 30 prosent.

-Økningen i antall vedtak skyldes delvis en viss økning i saksbehandlerressursene, kombinert med lavere turnover og bredere kompetanse hos våre saksbehandlere. Det er også hyggelig at flere pasienter har fått medhold, selv om medholdsprosenten totalt har gått noe ned. Dette skyldes det store antallet vedtak som er fattet, sier Jørstad.