Halvårstall: Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2014 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. 555 millioner kroner er utbetalt til pasienter og pårørende. Dette er 106 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

Skriv ut Bokmål | English | 20. august 2014

- Fortsetter denne utviklingen siste halvdel av 2014, vil NPE for første gang utbetale over en milliard kroner i løpet av et år i erstatninger, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Årsaken til at det er økte utbetalinger er ikke at erstatningenes størrelse har økt, men at flere har fått fastsatt og utbetalt erstatningen sin. - Det er viktig for brukerne våre at vi har god fremdrift i utbetalingene, og det er positivt å se at vi får det til, sier Jørstad.

Nedgang i saksbehandlingstid
Per utgangen av første halvår 2014 har saksbehandlingstiden for å få fastslått om man har rett på erstatning eller ikke, blitt ytterligere redusert. Nå tar det i snitt åtte måneder fra man melder saken til NPE konkluderer om man skal ha erstatning eller ikke.

I prosessen med å fastsette riktig erstatning for dem som har fått tilkjent erstatning, er det en noe mindre nedgang. Der ligger saksbehandlingstiden på ti måneder.

– Det er viktig at saksbehandlingstiden ikke er for lang. Jeg er derfor glad for å se at det stadig går raskere for erstatningssøkerne våre å få svar på søknaden sin, sier Jørstad.

Liten økning i antall meldte saker
I første halvår i år har NPE samlet mottatt 2739 saker, som er en økning med to prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hvis tendensen holder seg ut året, vil NPE få inn omtrent 5500 saker i 2014.

Antallet saker meldt fra den offentlige helsetjenesten er omtrent på samme nivå som i fjor. For privat helsetjeneste alene mottok NPE 338 saker første halvår, mot 234 saker i samme periode i fjor. Det er en økning på 39 prosent.

– Det er vanskelig å forutse meldemønsteret fra år til år, det er mange faktorer som spiller inn. Når det gjelder privat helsetjeneste antar vi at økningen skyldes bedre kjennskap til at man også kan søke om erstatning etter behandling i det private, sier Jørstad.

- Det som uansett er viktig er at alle som kan ha rett til erstatning melder saken til oss og at man i helsetjenesten er flinke til å informere om ordningen, sier han.

Fornøyd med utviklingen
Direktør Jørstad oppsummerer halvårsresultatet slik: - Jeg er fornøyd med at vi fortsetter å få ned saksbehandlingstiden og at vi sluttbehandler flere saker med endelig utbetaling. Fremover vil vi fortsette med å korte ned saksbehandlingstiden, samtidig som vi skal opprettholde god kvalitet på jobben vi gjør, avslutter Jørstad.