Høringsuttalelse

NPE har levert sin høringsuttalelse i forbindelse med utredningen om standardisert personskadeerstatning. Den kan du lese her.

Skriv ut Bokmål | English | 17. desember 2012

NPE støtter at det innføres lovbestemmelser som standardiserer reglene for utmåling av erstatning ved personskader i større grad enn i dag. Oppgjørene bør skje på en enklere og raskere måte, og kostnadene ved saksbehandlingen bør reduseres. En standardisering vil gi større forutberegnelighet, og redusere antall tvister.

NPE finner imidlertid at Utvalgets forslag på flere punkter ikke møter hensynene som en standardisering skal ivarea. Les mer i vår høringsuttalelse, se lenke i boks til høyre.

Illustrasjon NOU standardisert personskadeerstatning