Klarspråk i fokus

Klart språk er viktig for oss her i NPE, og noe som vi stadig jobber med. Vår visjon er at pasienten skal være i fokus. Derfor er vi opptatt av at brukeren får tydelig, god og korrekt informasjon.

Skriv ut Bokmål | English | 6. september 2013

Kommunikasjonsrådgiver i NPE, Torill Svoldal Stæhr, holdt foredrag den 4. september hos DIFI om hvordan NPE har jobbet med klart språk i organisasjonen, med et fokus på den skriftlige informasjonen som sendes ut til brukerne. NPE har gjennomført flere tiltak for å få en felles forståelse av klarspråk i organisasjonen:

  • forenklet språk i brevmaler
  • gjennomført språkkurs for alle ansatte
  • revidert informasjonstekster både på nett og papir
  • satt i gang en språkspalte på intranettet 

Ønsker en god dialog
- Det er viktig at pasienter og pårørende skjønner hva vi skriver i brevene våre. Vi ønsker en god dialog underveis i saksbehandlingen, og det å skrive tydelig og klart er en forutsetning for å få det til, forteller Stæhr. 

Også Lånekassen og HELFO holdt foredrag og delte interessante erfaringer på seminaret. Blant annet trakk Lånekassen fram effektiviteten av godt språk ved å vise til at henvendelser har sunket fra 1,5 millioner henvendelser siden start av første språkprosjekt i 2001, til 500.000 henvendelser ved endt andre språkprosjekt i 2009. Helfo fortalte om hvordan de skaper engasjement for å jobbe med klarspråk i hele organisasjonen.

Klar, men aldri ferdig
Gjengående fra foredragsholderne var at klarspråk er en jobb man aldri blir helt ferdig med. Dette er et kontinuerlig arbeid hvor det alltid finnes noe å forbedre, og vi i NPE vil fortsette med vårt klarspråkarbeid framover.