Konferanse - hva kan vi lære?

Den 29. april 2013 inviterer NPE kvalitetsansvarlige til en konferanse på Gardermoen om hva vi kan lære av å gå gjennom pasientskadesakene.

Skriv ut Bokmål | English | 7. februar 2013

Ønsker du å bruke erfaringer fra pasientskadesaker?

Norsk pasientskadeerstatning arrangerer for tredje gang en dagskonferanse for kvalitetsansvarlige i helseforetak og regionale helseforetak. Formålet med konferansen er å inspirere til bruk av NPEs materiale i pasientsikkerhetsarbeidet. Du vil møte flere av NPEs interne sakkyndige og blant annet få vite mer om:

  • Meldemønster og utfall av saker innen gastroenterologi og ortopedi
  • Erfaringer med fallskader og trykksår
  • Hvordan ta lærdom av komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi?
  • Hvilke læringsområder ble avdekket ved en analyse av fødselsskadesaker?

Praktiske opplysninger:

Tidspunkt: Mandag 29. april, kl. 1000 - 1600

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen – www.radissonblu.no/hotell-gardermoen

Parkering: Det er rikelig med parkeringsplasser

Pris: Ingen deltakeravgift

Påmelding til: aud.karin.hjelle@npe.no

Ved påmelding ønsker vi at du oppgir navn, stilling, arbeidssted og e-postadresse til hver enkelt deltaker.

Har du spørsmål om det praktiske ved konferansen, kan du ta kontakt med konsulent Aud Karin Hjelle på telefon 22 99 45 09, eller bruke e-postadressen over.

Vi ønsker velkommen til en lærerik og inspirerende dag sammen med andre som er opptatt av kvalitet i helsetjenesten!