Kosmetisk behandling

NPE har fra 1.januar 2009 og fram til i dag behandlet 13 krav om erstatning på grunn av skader etter kosmetisk behandling. Av de 13 sakene som er behandlet har 11 fått medhold, mens 2 har fått avslag.

Skriv ut Bokmål | English | 16. november 2012

Grunnen til medholdene er oftest at pasientene ikke er informert om risikoen for komplikasjoner og skader.

Ikke alle typer behandling regnes som helsehjelp. Dette gjør at ikke all kosmetisk behandling er omfattet av pasientskadeordningen.

 Vilkår
For at saken skal falle inn under ordningen må to vilkår være oppfylt:

  • behandlingen må være helsehjelp
  • behandlingen må være utført av autorisert helsepersonell, eller helsepersonell med lisens

Kirurgi
Kosmetisk kirurgi blir alltid utført på grunnlag av medisinske vurderinger fra lege. Behandlingen kan bare utføres av kirurg med kompetanse til å utføre denne type inngrep. Denne formen for behandling er helsehjelp og dekkes av NPE- ordningen.

Behandling
Når det gjelder annen kosmetisk behandling enn kirurgi, vurderer vi konkret hver enkelt sak om behandlingen er å regne som helsehjelp eller ikke. Ett moment vil være om slik behandling bare kan utføres av helsepersonell. Dersom dette er tilfelle, vil behandlingen bli regnet som helsehjelp.

Eksempel på sak
En kvinne fikk kosmetisk behandling i form av injeksjoner for å stimulere kollagenproduksjonen. Målet var å glatte ut rynker og linjer i ansiktet. I ettertid fikk hun brennende smerter, kuler og hevelser i ansiktet, og hun har krevd erstatning for plagene. Les mer om denne saken i vår eksempelsamling.