Krever tilbakebetaling fra privat helsetjeneste

For første gang krever Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilbakebetaling av private helsetjenesteytere som ikke betaler tilskudd.

Skriv ut Bokmål | English | 3. mars 2014

I tre til fem saker der NPE har gitt erstatning til pasienter etter feilbehandling, viser det seg så langt at den private virksomheten ikke har betalt obligatorisk tilskudd til NPE. Det er utbetalt erstatninger på mellom 5000 og 300 000 kroner til pasientene. NPE vil nå kreve tilbake erstatningsbeløpet i disse sakene.

– Vi går nå til regresskrav mot de private aktørene som ikke har betalt inn obligatorisk tilskudd til pasientskadeordningen. Vi er i gang med å vurdere de første kravene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Alle som tilbyr helsetjenester i Norge, offentlige og private, er forpliktet til å betale tilskudd til NPE. Mener du deg feilbehandlet, skal NPE ta seg av saken. Blir du tilkjent erstatning, kommer pengene fra de tilskuddene som er innbetalt.

Men flere private aktører unnlater å bidra i spleiselaget.

Lei av å legge ut
– I tilfeller der private helseaktører ikke har betalt tilskudd, ønsker vi å få tilbakebetalt erstatningsbeløpene, fordi alle er forpliktet til å bidra gjennom tilskudd. Gjennom regresskrav understreker vi at det er viktig at alle følger opp dette, sier Jørstad.

Pasientene krever erstatning etter skade de har fått hos blant annet privatpraktiserende kirurger, tannleger og fysioterapeuter.

Norges Optikerforbund er positive til at NPE nå går etter helseaktørene som ikke betaler.

– Det er på tide at unnasluntrerne får svette litt. Det er urettferdig at seriøse aktører tar regningen for de som ikke betaler inn til spleiselaget, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Innbetalingene til NPE-ordningen er for den private helsetjenesten gradert etter risikoen for pasientskade som er forbundet med behandlingen. Graderingen fremgår av en egen forskrift fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Jo høyre risikogruppe virksomheten befinner seg i, desto større tilskudd må innbetales.

I hovedsak finansieres pasientskadeordningen av tilskudd fra de offentlige regionale helseforetakene og kommunene. Den private helsetjenesten er omfattet av NPE-ordningen siden 2009 og inkluderer cirka 16 000 årsverk.

– Det er en så viktig ordning for pasientene at alle foretak som betaler kontingent til NPE burde hatt et smilefjes på døra, sier Haugo.

Plikt til å melde fra og betale tilskudd

NPE mottok totalt 479 erstatningskrav fra private helsetjenester i 2013. Mer enn hver tredje søker får medhold.

– Det er viktig at alle private helsetjenesteytere melder inn opplysninger om virksomheten til NPE og betaler inn det fastsatte tilskuddet, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.