Møte med Pasienter vs. NPE

Avdelingsdirektør i NPE, Anne-Mette Gulaker, grunnleggerne av gruppen Pasienter vs NPE, Frank Andersen og Astri Marie Hansen, og Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE.

Avdelingsdirektør i NPE, Anne-Mette Gulaker, grunnleggerne av gruppen Pasienter vs NPE, Frank Andersen og Astri Marie Hansen, og Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE.

Tirsdag 25. februar møtte ledelsen i NPE representanter fra gruppen Pasienter vs. NPE, til en samtale om hvordan de opplever saksbehandlingen i NPE. – Dette var et godt møte og vi hadde en god dialog, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Bokmål | English | 26. februar 2014

- En god mulighet
I desember fikk NPE en forespørsel om et møte med gruppen Pasienter vs. NPE, som Frank Andersen har startet på Facebook. I brevet sitt skriver de om medlemmene at «... alle har opplevd svikt i den norske helsehjelpen, vi har hatt en årelang kamp med NPE/ PSN, og domstolene.»

De beskriver videre hvordan de har en felles opplevelse av ikke å bli hørt eller trodd i NPE, og at de ikke får komme med innspill om hvordan pasientskadeordningen skal fungere.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad var positiv til møteforespørselen. - Umiddelbart tenkte jeg at dette ønsker vi å stille opp på, sier Jørstad. - Et slikt møte er en god mulighet for å lytte til hva disse pasientene har opplevd når det gjelder saksbehandlingen hos oss. Alle organisasjoner har muligheter til å bli bedre og da må vi høre på hva brukerne våre sier, sier han.

Mange til stede
Til stede på møtet var åtte representanter for gruppen i tillegg til assisterende generalsekretær Per Oretorp fra Personskadeforbundet. Fra NPE stilte direktør Rolf Gunnar Jørstad, avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker, seksjonssjef Anita Bergh Ankarstrand og kommunikasjonssjef Øydis Castberg.

Ulike temaer ble belyst og diskutert
Det var mange ulike temaer rundt håndteringen av pasientskadesaker som ble diskutert i møtet, som varte i tre timer. Pasientenes mulighet til å bli hørt i behandlingen i saken sin ble trukket frem som noe NPE kan bli flinkere på.

Det var også mange eksempler på hvordan bruk av journalene og dokumentasjon i behandlingen av sakene kan by på utfordringer. –For at vi skal kunne kommentere uttalelser fra behandlingssted og sakkyndig er det viktig at vi som pasienter vet hvilken dokumentasjon dere innhenter og bruker, ble fremhevet av en av gruppens medlemmer.

Hvordan NPE bruker sakkyndige var et tema som ble grundig diskutert. Alt fra hvilke sakkyndige som velges til hvordan de betales, ble trukket frem.

Nyttig og tankevekkende
- Dette har vært nyttig og tankevekkende, historiene gjør inntrykk på oss. Det kom frem mange eksempler, opplevelser og innspill på hvordan vi behandler sakene våre, og vi har notert flittig under møtet for å kunne ta med oss innspillene videre. Vi kan lære, vi skal lytte og vi kan bli bedre, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

- Det er verdifullt for oss at medlemmer av gruppen har delt sine inntrykk og tanker med oss, og møtet ga også anledning til en god dialog rundt krevende spørsmål, avslutter han.

Møtet ble avsluttet med en avtale om å holde kontakten.