NPE feirer 20 års jubileum

Den norske erstatningsordningen for pasientskader har i år eksistert i 20 år. Helsemyndighetenes ønske om å styrke pasientenes rettigheter og sikre likebehandling av alle pasientskader er i all hovedsak oppfylt, sier direktør Erling Breivik.

Skriv ut Bokmål | English | 25. mai 2012

20 års jubileet ble markert 17. april med et fagseminar i Gamle Logen. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad åpnet seminaret og sa i sin tale at denne ordningen får mye oppmerksomhet fra viktige aktører og det er et godt skussmål for at ordningen er viktig for pasientenes rettsikkerhet. Hun pekte også på den viktige rollen NPE har i arbeidet med å forebygge skader i helsetjenesten.

NPE ble opprettet i 1988. Den gang ønsket helsemyndighetene å styrke pasientenes erstatningsrettslige vern, sikre likebehandling av alle pasientskader og oppnå større åpenhet fra helsepersonell.

- I dag kan jeg med stolthet si at den intensjonen er oppfylt, sier direktør Erling Breivik. Da ordningen ble opprettet i 1988, var det bare en håndfull pasienter som fikk medhold etter årelange rettssaker. Nå er et det hvert år rundt tusen pasienter, som får erstatning. I 1988 ble det utbetalt 62.000,- kroner totalt og vi regner med å utbetale 600 millioner kroner i år.

I 2007 fikk pasientene en gjennomsnittlig erstatning på 500 000 kroner. Det å få erstatning har stor betydning for de pasientene som kommer uheldig ut i sitt møte med helsevesenet. Penger kan ikke erstatte god helse, men det kan gjøre livet litt enklere. Erstatningen dekker for eksempel ekstra utgifter til medisiner, transport, ombygging av bolig og utgifter til pleie og omsorg.

Utredning av erstatningskravene bygger i stor grad på journaler, spesialistuttalelser og annen dokumentasjon på den behandlingen som er gitt. NPE opplever at det er en stadig økende forståelse hos helsepersonell på betydningen av å være åpen om det som har skjedd.

- Vår største utfordring i fremtiden blir å få ned saksbehandlingstiden og å sikre et fortsatt høyt kompetansenivå hos våre medarbeidere, sier Breivik.