Pasient- og brukerombudene på besøk

Ombudene treffer pasienter som har opplevd svikt i helsevesenet. God kjennskap til NPE er derfor viktig og tirsdag 30. oktober inviterte NPE til seminar for ombudene.

Skriv ut Bokmål | English | 6. november 2012

Årets seminar med Pasient- og brukerombudene var det 17. i rekken og hele 59 deltakere fra landets ombudskontor møtte opp i auditoriet hos Helsedirektoratet. Pasient- og brukerombudene gir råd og veiledning til personer som opplever uventede komplikasjoner og svikt i helsevesenet.

- Vi legger stor vekt på dette årlige treffpunktet. Det er viktig at ombudene kjenner til hvordan vi jobber slik at de kan informere pasienter om deres rettigheter og hva de kan forvente av oss, forteller assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Det var en aktiv og engasjert forsamling som fikk høre om aktuelle problemstillinger som NPE deler med ombudene. Programmet for seminaret tok for seg flere sider av saksbehandlingen. Blant annet temaer som «flere skadevoldere – utredningsplikten og NPEs praksis» og «hvordan vi håndterer skadelidte som ikke snakker norsk», «saker fra psykisk helsevern» og «behandling i utlandet». I tillegg var representanter fra NPEs klageorgan Pasientskadenemnda til stede og holdt et foredrag om klage- og rettsakshåndtering.