Pasienttilfredshet 2005

Norsk Pasientskadeerstatning har for fjerde gang gjennomført en brukerundersøkelse blant pasienter som har fått avsluttet erstatningskravet sitt. Ut fra svarene fra nesten 350 pasienter, har NPE utarbeidet en rapport som viser svargivningen på alle stilte spørsmål samt en sortert oversikt over kommentarer.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juli 2012

Formålet med en slik type undersøkelse, er både å få et bilde av i hvilken grad pasientene er fornøyd eller misfornøyd med forskjellige sider ved saksbehandlingen i NPE, om svargivningen har endret seg siden forrige måling og ikke minst gi innspill til NPEs videre kvalitetsarbeid.

Gjennomgående gir pasientene NPE en positiv vurdering på de aller fleste spørsmålene. I forhold til forrige brukerundersøkelse, er det en positiv utvikling på spørsmålene som omhandler de sentrale forholdene i saksbehandlingen som utredning av ansvar, beregning av erstatningsbeløp og informasjon underveis.

På noen punkter har det imidlertid vært en negativ utvikling. Omtrent halvparten av pasientene er misfornøyde med saksbehandlingstiden. Svargivningen har også gått i negativ retning når det gjelder NPEs veiledning under beregningen av erstatningsbeløpet.

Nytt i årets undersøkelse er blant annet en kartlegging av hvilke kontaktformer pasienten ønsker. Svarene viser at pasientene i høy grad ønsker personlig kontakt i form av møter og telefon, i tillegg til brev.

Gjennomgående, og ikke så overraskende, svarer pasientene som har fått medhold mer positivt enn de som har fått avslag. Dette gjelder selv om forholdene som har blitt målt har vært like for begge gruppene, som for eksempel kvaliteten på den innledende informasjon under saksbehandlingen.

Resultatene i undersøkelsen bør ses i lys av en generelt økt rettighetsbevissthet og økte forventninger i befolkningen.

Lenke til rapporten finner du i boksen til høyre.