Rapport for privat helsetjeneste 2009-2012

NPE overtok i 2009 ansvaret for behandlingen av erstatningskrav fra den private helsetjenesten. Vi har mottatt 1446 saker i løpet av de fire årene privat helsetjeneste har vært omfattet av pasientskadeordningen.

Skriv ut Bokmål | English | 12. juni 2013

NPE har utarbeidet en rapport med statistikk for privat helsetjeneste. Rapporten tar for seg de fire første årene med pasientskadesaker fra denne sektoren. Statistikken viser at blant sakene som får medhold, skyldes en høyere andel (73 %) i den private helsetjenesten behandlingssvikt enn i den offentlige helsetjenesten (52 %). Tilsvarende skyldes en lavere andel av medholdssakene i privat helsetjeneste diagnosesvikt. Her er det 15 %, mot 30 % i sakene fra offentlig helsetjeneste.   

-Flere av sakene fra privat helsetjeneste dreier seg om en konkret behandling som pasienten trenger eller ønsker å få utført, og så oppstår en skade. Dette er for eksempel typisk for en del av tannlegesakene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. Sakene fra den offentlige helsetjenesten er ofte mer sammensatte, med et større innslag av problemstillinger knyttet til feil eller forsinket diagnose. Disse faktorene er nok en viktig årsak til forskjellen mellom privat og offentlig helsetjeneste når det gjelder hvorfor vi gir medhold.

-Tannlegesakene står fortsatt for nesten halvparten av sakene fra privat helsetjeneste. Her dreier det seg i en del tilfeller om mangelfull behandling over flere år, mangelfull utført brobehandling eller rotfylling eller dårlig tilpasning av bro og kroner. En annen utfordring i disse sakene er mangelfull journalføring. Det samme gjelder saker knyttet til plastikkirurgi og kosmetisk kirurgi. Mangelfull journalføring gjør vår vurdering av sakene vanskelig, sier Jørstad.

Medholdsandelen er noe høyere for saker fra privat helsetjeneste enn for sakene fra den offentlige helsetjenesten, og er på 35 % i perioden 2009-2012.

–Tallene fra privat helsetjeneste er fortsatt små, og vi skal derfor være varsomme med å trekke konklusjoner om slike forskjeller, avslutter Jørstad.

Rapporten inneholder blant annet oversikt over antall mottatte saker, medhold og avslag, medisinsk område, utbetalinger og eksempler på saker.