Rolf Gunnar Jørstad har begynt som ny direktør i NPE

Rolf Gunnar Jørstad tok 1. desember over jobben som direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Jørstad kommer fra stillingen som assisterende direktør og har jobbet i NPE i mange år.

Skriv ut Bokmål | English | 3. desember 2012

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og de utfordringene som ligger foran oss, der fortsatt god kvalitet på saksbehandlingen, kortere saksbehandlingstid og bidrag til pasientsikkerhetsarbeidet er de viktigste, sier Jørstad.

- Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet NPE gjør med å behandle pasientskadesaker. En av de viktigste tingene vi gjør i tiden fremover er å sørge for at saksbehandlingstiden går ned, uten at det går utover kvaliteten på arbeidet. Dette er krevende i en tid der antallet saker øker, og det er kanskje vår aller største utfordring. Kortest mulig saksbehandlingstid er av stor betydning for dem som søker om erstatning, og vi skal holde fullt trykk på arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden, sier Jørstad.

Blant de tiltakene Jørstad vil videreføre i tiden fremover er bruk av Lean-metodikk for å identifisere tidstyver og skape en mer effektiv saksbehandling: - I år får vi inn over 5000 nye saker. Vi har en målsetting om å redusere saksbehandlingstiden med ytterligere halvannen måned i snitt innen 2015. For å oppnå dette er vi nødt til å kontinuerlig jobbe med effektiviseringstiltak. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes med dette, det er mange engasjerte og dyktige medarbeidere i NPE, sier Jørstad.

NPE har et stort og verdifullt erfaringsmateriale gjennom sakene som er behandlet. – I tillegg til at vi behandler hver enkelt sak på en god måte, er det viktig at helsetjenesten kan trekke lærdom av sakene våre. Jeg synes det er meningsfullt at vi i tillegg til å vurdere saker som er av stor betydning for den enkelte, også kan bidra til å føre kunnskap tilbake til helsetjenesten, slik at den unngår å gjøre de samme feilene om igjen, sier Jørstad. NPE bidrar jevnlig med statistikker, oversikter over skader og skaderisiko til helsetjenesten, og støtter forskning på NPEs erfaringsmateriale. – Jeg opplever at vi i stadig økende grad kommer i dialog med helsetjenesten om hensiktsmessig bruk av sakene våre til læring, og dette arbeidet skal vi fortsatt jobbe godt med i tiden fremover, avslutter han.