Skade etter bruk av legemiddelet Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Skriv ut Bokmål | English | 4. juli 2012

Vioxx er et smertestillende og betennelsesdempende medikament som først og framst har blitt benyttet av pasienter som har leddgikt eller slitasjegikt.

Et vilkår for å få erstatning er normalt at skaden har påført deg et økonomisk tap. Du kan også ha krav på erstatning selv om det ikke er et økonomisk tap, dersom skaden er varig og betydelig, såkalt ménerstatning. Mer utfyllende informasjon om erstatning etter legemiddelskade finner du ved å klikke på lenken "Legemiddelskade".

Hvis du ønsker å kreve erstatning, finner du skademeldingsskjema ved å klikke på lenken "Legemiddelskjema". Skjemaet må skrives ut, utfylles og underskrives før det sendes til NPE. Eventuelt kan du få skjemaet tilsendt i posten fra oss.

Har du spørsmål eller er i tvil om du kan kreve erstatning, kan du ringe oss på telefon 22 99 45 00.