Skatt på erstatningsutbetaling?

Vi får nå mange henvendelser om skatt på erstatning fra NPE og anbefaler deg å lese denne informasjonen, før du eventuelt kontakter oss.

Skriv ut Bokmål | English | 13. februar 2014

Du skal ikke betale skatt av erstatning for

  • menerstatning
  • framtidig inntektstap
  • arbeid i hjemmet
  • utgifter

Du skal betale skatt av erstatningen for

  • inntektstap fram til nå (lidt inntektstap)
  • renter

NPE melder fra til skatteetaten
Vi innberetter erstatningsutbetalingene til skatteetaten.

Vedlegg til selvangivelsen
Gjelder erstatningen lidt inntektstap over flere år, bør du sende et vedlegg til selvangivelsen din som viser hvilke år erstatningen gjelder, samt beløp for de enkelte år.

Ved erstatning til barn
Utbetalingen fra oss kan innebære at barnet må betale formuesskatt. For å kompensere for denne skatteulempen, gi vi et tillegg i erstatningen. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at barn under 21 år kan være fritatt for formuesskatt jf. skatteloven § 4-22. Ta derfor kontakt med ditt lokale skattekontor.

Dersom du har andre spørsmål om skatt på erstatning, kan du kontakte vårt servicesenter på telefon
22 99 45 00 eller sende e-post til npepost@npe.no