Strålebehandling ved Radiumhospitalet i perioden 1975 - 1990

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert om det er grunnlag for å iverksette særskilte erstatningsordninger for nærmere angitte grupper pasienter som har fått strålebehandling ved Det Norske Radiumhospital (Radiumhospitalet) i perioden 1975 - 1990.

Skriv ut Bokmål | English | 23. mai 2012

På bakgrunn av den såkalte "brystkreftsaken" ble landets sykehus, herunder Radiumhospitalet, tilskrevet av Helsetilsynet for å få avklart hvilke rutiner som hadde vært fulgt i forhold til andre pasientgrupper enn kvinner med brystkreft, spesielt pasientgrupper der strålebehandling erfaringsmessig gir reell risiko for langtidsskader.

Ut fra redegjørelsen fra Radiumhospitalet mente Helsetilsynet det var grunn til å se nærmere på behandlingsoppleggene for pasienter med non Hodgkin lymfom, Hodgkin lymfom, for pasienter med kreft i urinblære, testikler og livmorhals, samt pasienter med øre-nese-hals kreft. Departementet ga Helsedirektoratet og Helse Sør RHF i oppdrag å gjennomgå de aktuelle behandlingsoppleggene.

På bakgrunn av den utredningen som har vært gjort, har Helse- og omsorgsdepartementet kommet til at det ikke er grunnlag for å iverksette særskilte erstatningsoppgjør til pasienter med Hodgkin lymfom og for pasienter med kreft i urinblære, testikler og livmorhals, samt for pasienter med øre-nese-hals kreft, behandlet ved Radiumhospitalet i perioden 1975 - 1990.

Departementet har også konkludert med at det ikke var grunnlag for å iverksette et særskilt erstatningsoppgjør for pasienter med non Hodgkin lymfom som ble behandlet ved Radiumhospitalet i samme periode.